Kutak za dušu - Test na rizik za razvoj psihoza

Kutak za dušu - Test na rizik za razvoj psihoza

07.12.2017 15:05, Stetoskop

Dijagnstikovanje i lečenje psihoza ima uspešnu istoriju kod osoba koje su se na vreme obratile odgovarajućoj ustanovi za pomoć. Popunjavanjem ovog anonimnog testa, proverite da li ste u riziku da obolite od (neke) psihoze. Ovaj test može pomoći vama ili vama bliskim osobama da uspešno potražite savet profesionalnog tima Klinike za psihijtriju Kliničkog centra Srbije. ...