Lak za nokte koji štiti od napasnika

Lak za nokte koji štiti od napasnika

03.12.2017 21:05, Novosti

Lak za nokte koji štiti od napasnika ČETVORICA studenata sa Univerziteta North Caroline State napravili su lak za nokte Undercover Colours koji u dodiru sa drogom za silovanje menja boju. Devojka koja nalakira nokte tim lakom i umoči prst u piće, znaće da li može da ga pije ili ne. Ako piće sadrži najčešće droge za silovanje, ksanaks, rufinol ili gama-hidroksibuternu kiselinu, lak će promeniti boju. U tom slučaju, trebalo bi se premestiti na neko sigurno mesto i pozvati policiju. Lak je nastao 2014. godine kao studentski projekat, a studentima se od tada javilo mnogo investitora koji su uložili 5,5 miliona dolara kako bi lak koji sprečava silovanje stigao na tržište ove godine.