Moć poetike drveta

Moć poetike drveta

14.11.2017 13:05, Novosti

Moć poetike drveta PET decenija stvaralaštva vajara, istoričara umetnosti i teoretičara vizuelne kulture Koste Bogdanovića (1930-2012), biće predstavljeno izborom trideset skulptura i reljefa, na izložbi koja će biti otvorena večeras u 19 časova u Galeriji 212. Izbor radova iz njegovog bogatog opusa, nastalih u periodu od 1960. do 2012, uglavnom u drvetu, napravio je njegov sin, magistar istorije umetnosti Marko Bogdanović. - Vajar Kosta Bogdanović je od početka svog stvaralaštva uvideo važnost izbora materijala kao polazne tačke iz koje nastaje umetničko delo - objašnjava Marko Bogdanović. Pročitajte još - In memoriam - Kosta Bogdanović (1930-2012) - Opredelio se za drvo, kao za materijal koji možda najbolje odgovara njegovom senzibilitetu. Gradeći svoju poetiku, zasnovanu na posebnom odnosu prema drvetu, stvorio je jedinstven vajarski opus utemeljen na teorijskim znanjima i istraživanjima iz oblasti vizuelne kulture. Traganje za sopstvenim izrazom Kosta Bogdanović je, objašnjava njegov sin, započeo još u ranim radovima, a njegovim delima bila je svojstvena i usklađenost sa prirodom. Konstantno je pratio logiku forme, a samo drvo, za njega je, već u sebi nosilo potencijal za buduće delo. - Drvo postaje medijum kroz koji progovaraju davno zaboravljena ljudska iskustva i principi, kao i teme preuzete iz istorije umetnosti - zaključuje mlađi Bogdanović. VIZANTIJSKO PLAVA ZA opus Koste Bogdanovića, pa tako i radove na ovoj izložbi, karakteristična je plava boja: - Odnos prema plavoj boji, koja je u Kostinom sistemu neraskidivo povezana sa odrednicama tiho i uzvišeno, proizlazi iz vizantijskog estetskog principa - naglašava njegov sin.