Dijabetes tip 2 i kardiovaskularna oboljenja

Dijabetes tip 2 i kardiovaskularna oboljenja

10.10.2017 15:05, Stetoskop

Kardiovaskularne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti osoba koje su obolele od dijabetesa tip 2. Taking diabetes to Heart je onlajn anketa za ispitivanje svesti obolelih od dijabetesa tip 2 o povezanosti ove volesti sa kardiovaskularnim oboljenjima koja se sprovodi od strane Međunarodne federacije za dijabetes. Cilj ankete je definisanje neophodnih postupaka za podizanje svesti o povezanosti ovih bolesti.  ...